CSS颜色代码大全 - CSS颜色代码对照表

CSS颜色代码大全 - CSS颜色代码对照表

CSS颜色代码大全

颜色代码表(一):

EEEEEE FFCCFF FF66FF FF00FF
DDDDDD FFCCCC FF66CC FF00CC
CCCCCC FFCC99 FF6699 FF0099
BBBBBB FFCC66 FF6666 FF0066
AAAAAA FFCC33 FF6633 FF0033
999999 FFCC00 FF6600 FF0000
888888 CCCCFF CC66FF CC00FF
777777 CCCCCC CC66CC CC00CC
666666 CCCC99 CC6699 CC0099
555555 CCCC66 CC6666 CC0066
444444 CCCC33 CC6633 CC0033
333333 CCCC00 CC6600 CC0000
222222 99CCFF 9966FF 9900FF
111111 99CCCC 9966CC 9900CC
000000 99CC99 996699 990099
FF0000 99CC66 996666 990066
EE0000 99CC33 996633 990033
DD0000 99CC00 996600 990000
CC0000 66CCFF 6666FF 6600FF
BB0000 66CCCC 6666CC 6600CC
AA0000 66CC99 666699 660099
990000 66CC66 666666 660066
880000 66CC33 666633 660033
770000 66CC00 666600 660000
660000 33CCFF 3366FF 3300FF
550000 33CCCC 3366CC 3300CC
440000 33CC99 336699 330099
330000 33CC66 336666 330066
220000 33CC33 336633 330033
110000 33CC00 336600 330000
FFFFFF 00CCFF 0066FF 0000FF
FFFFCC 00CCCC 0066CC 0000CC
FFFF99 00CC99 006699 000099
FFFF66 00CC66 006666 000066
FFFF33 00CC33 006633 000033
FFFF00 00CC00 006600 000000
CCFFFF FF99FF FF33FF 00FF00
CCFFCC FF99CC FF33CC 00EE00
CCFF99 FF9999 FF3399 00DD00
CCFF66 FF9966 FF3366 00CC00
CCFF33 FF9933 FF3333 00BB00
CCFF00 FF9900 FF3300 00AA00
99FFFF CC99FF CC33FF 990099
99FFCC CC99CC CC33CC 008800
99FF99 CC9999 CC3399 007700
99FF66 CC9966 CC3366 006600
99FF33 CC9933 CC3333 005500
99FF00 CC9900 CC3300 004400
66FFFF 9999FF 9933FF 003300
66FFCC 9999CC 9933CC 002200
66FF99 999999 993399 001100
66FF66 999966 993366 0000FF
66FF33 999933 993333 0000EE
66FF00 999900 993300 0000DD
33FFFF 6699FF 6633FF 0000CC
33FFCC 6699CC 6633CC 0000BB
33FF99 669999 663399 0000AA
33FF66 669966 663366 000099
33FF33 669933 663333 000088
33FF00 669900 663300 000077
00FFFF 3399FF 3333FF 000066
00FFCC 3399CC 3333CC 000055
00FF99 339999 333399 000044
00FF66 339966 333366 000033
00FF33 339933 333333 000022
00FF00 339900 333300 000011
0099FF 0033FF 0099CC 0033CC
009999 003399 009966 003366
009933 003333 009900 003300

 

颜色代码表(二):

FFFFFF #DDDDDD #AAAAAA #888888 #666666 #444444 #000000
#FFB7DD #FF88C2 #FF44AA #FF0088 #C10066 #A20055 #8C0044
#FFCCCC #FF8888 #FF3333 #FF0000 #CC0000 #AA0000 #880000
#FFC8B4 #FFA488 #FF7744 #FF5511 #E63F00 #C63300 #A42D00
#FFDDAA #FFBB66 #FFAA33 #FF8800 #EE7700 #CC6600 #BB5500
#FFEE99 #FFDD55 #FFCC22 #FFBB00 #DDAA00 #AA7700 #886600
#FFFFBB #FFFF77 #FFFF33 #FFFF00 #EEEE00 #BBBB00 #888800
#EEFFBB #DDFF77 #CCFF33 #BBFF00 #99DD00 #88AA00 #668800
#CCFF99 #BBFF66 #99FF33 #77FF00 #66DD00 #55AA00 #227700
#99FF99 #66FF66 #33FF33 #00FF00 #00DD00 #00AA00 #008800
#BBFFEE #77FFCC #33FFAA #00FF99 #00DD77 #00AA55 #008844
#AAFFEE #77FFEE #33FFDD #00FFCC #00DDAA #00AA88 #008866
#99FFFF #66FFFF #33FFFF #00FFFF #00DDDD #00AAAA #008888
#CCEEFF #77DDFF #33CCFF #00BBFF #009FCC #0088A8 #007799
#CCDDFF #99BBFF #5599FF #0066FF #0044BB #003C9D #003377
#CCCCFF #9999FF #5555FF #0000FF #0000CC #0000AA #000088
#CCBBFF #9F88FF #7744FF #5500FF #4400CC #2200AA #220088
#D1BBFF #B088FF #9955FF #7700FF #5500DD #4400B3 #3A0088
#E8CCFF #D28EFF #B94FFF #9900FF #7700BB #66009D #550088
#F0BBFF #E38EFF #E93EFF #CC00FF #A500CC #7A0099 #660077
#FFB3FF #FF77FF #FF3EFF #FF0 0FF #CC00CC #990099 #770077

颜色代码表(三):

酒红~鲜红

 

顏色名稱 代碼 顏色
maroon #800000
darkred #8B0000
brown #A52A2A
firebrick #B22222
crimson #DC143C
red #FF0000

 

桃紅~紛紅

 

顏色名稱 代碼 顏色
mediumvioletred #C71585
palevioletred #D87093
deeppink #FF1493
fuchsia(magenta) #FF00FF
hotpink #FF69B4
pink #FFC0CB
lightpink #FFB6C1
mistyrose #FFE4E1
lavenderblush #FFF0F5

 

顏色名稱 代碼 顏色
indigo #4B0082
purple #800080
darkmagenta #8B008B
darkorchid #9932CC
blueviolet #8A2BE2
darkviolet #9400D3
slateblue #6A5ACD
mediumpurple #9370DB
mediumslateblue #7B68EE
mediumorchid #BA55D3
violet #EE82EE
plum #DDA0DD
thistle #D8BFD8
lavender #E6E6FA

 

褐~橘~米白

顏色名稱 代碼 顏色
saddlebrown #8B4513
sIEnna #A0522D
chocolate #D2691E
indianred #CD5C5C
rosybrown #BC8F8F
lightcorol #F08080
salmon #FA8072
lightsalmon #FFA07A
orangered #FF4500
tomato #FF6347
coral #FF7F50
darkorange #FF8C00
sandybrown #F4A460
peru #CD853F
tan #D2B48C
burlywood #DEB887
wheat #F5DEB3
moccasin #FFE4B5
navajowhite #FFDEAD
peachpuff #FFDAB9
bisque #FFE4C4
antuquewhite #FAEBD7
papayawhip #FFEFD5
cornsilk #FFF8DC
oldlace #FDF5E6
linen #FAF0E6
seashell #FFF5EE
snow #FFFAFA
floralwhite #FFFAF0
ivory #FFFFF0
mintcream #F5FFFA

 

金~黃

顏色名稱 代碼 顏色
darkgoldenrod #B8860B
goldenrod #DAA520
gold #FFD700
yellow #FFFF00
darkkhaki #BDB76B
khaki #F0E68C
palegoldenrod #EEE8AA
beige #F5F5DC
lemonchiffon #FFFACD
lightgoldenrodyellow #FAFAD2
lightyellow #FFFFE0

 

~黃綠

顏色名稱 代碼 顏色
darkslategray #2F4F4F
darkolivegreen #556B2F
olive #808000
darkgreen #006400
forestgreen #228B22
seagreen #2E8B57
green(teal) #008080
lightseagreen #20B2AA
madiumaquamarine #66CDAA
mediumseagreen #3CB371
darkseagreen #8FBC8F
yellowgreen #9ACD32
limegreen #32CD32
lime #00FF00
chartreuse #7FFF00
lawngreen #7CFC00
greenyellow #ADFF2F
mediumspringgreen #00FA9A
springgreen #00FF7F
lightgreen #90EE90
palegreen #98F898
aquamarine #7FFFD4
honeydew #F0FFF0

 

顏色名稱 代碼 顏色
midnightblue #191970
navy #000080
darkblue #00008B
darkslateblue #483D8B
mediumblue #0000CD
royalblue #4169E1
dodgerblue #1E90FF
cornflowerblue #6495ED
deepskyblue #00BFFF
lightskyblue #87CEFA
lightsteelblue #B0C4DE
lightblue #ADD8E6
steelblue #4682B4
darkcyan #008B8B
cadetblue #5F9EA0
darkturquoise #00CED1
mediumturquoise #48D1CC
turquoise #40E0D0
skyblue #87CECB
powderblue #B0E0E6
paleturquoise #AFEEEE
lightcyan #E0FFFF
azure #F0FFFF
aliceblue #F0F8FF
aqua(cyan) #00FFFF

 

黑~灰~白

顏色名稱 代碼 顏色
black #000000
dimgray #696969
gray #808080
slategray #708090
lightslategray #778899
darkgray #A9A9A9
silver #C0C0C0
lightgray #D3D3D3
gainsboro #DCDCDC
whitesmoke #F5F5F5
ghostwhite #F8F8FF
white #FFFFFF

 

颜色代码表(四):

#FFFFFF #FFFFF0 #FFFFE0 #FFFF00
#FFFAFA #FFFAF0 #FFFACD #FFF8DC
#FFF68F #FFF5EE #FFF0F5 #FFEFDB
#FFEFD5 #FFEC8B #FFEBCD #FFE7BA
#FFE4E1 #FFE4C4 #FFE4B5 #FFE1FF
#FFDEAD #FFDAB9 #FFD700 #FFD39B
#FFC1C1 #FFC125 #FFC0CB #FFBBFF
#FFB90F #FFB6C1 #FFB5C5 #FFAEB9
#FFA54F #FFA500 #FFA07A #FF8C69
#FF8C00 #FF83FA #FF82AB #FF8247
#FF7F50 #FF7F24 #FF7F00 #FF7256
#FF6EB4 #FF6A6A #FF69B4 #FF6347
#FF4500 #FF4040 #FF3E96 #FF34B3
#FF3030 #FF1493 #FF00FF #FF0000
#FDF5E6 #FCFCFC #FAFAFA #FAFAD2
#FAF0E6 #FAEBD7 #FA8072 #F8F8FF
#F7F7F7 #F5FFFA #F5F5F5 #F5F5DC
#F5DEB3 #F4F4F4 #F4A460 #F2F2F2
#F0FFFF #F0FFF0 #F0F8FF #F0F0F0
#F0E68C #F08080 #EEEEE0 #EEEED1
#EEEE00 #EEE9E9 #EEE9BF #EEE8CD
#EEE8AA #EEE685 #EEE5DE #EEE0E5
#EEDFCC #EEDC82 #EED8AE #EED5D2
#EED5B7 #EED2EE #EECFA1 #EECBAD
#EEC900 #EEC591 #EEB4B4 #EEB422
#EEAEEE #EEAD0E #EEA9B8 #EEA2AD
#EE9A49 #EE9A00 #EE9572 #EE82EE
#EE8262 #EE7AE9 #EE799F #EE7942
#EE7621 #EE7600 #EE6AA7 #EE6A50
#EE6363 #EE5C42 #EE4000 #EE3B3B
#EE3A8C #EE30A7 #EE2C2C #EE1289
#EE00EE #EE0000 #EDEDED #EBEBEB
#EAEAEA #E9967A #E8E8E8 #E6E6FA
#E5E5E5 #E3E3E3 #E0FFFF #E0EEEE
#E0EEE0 #E0E0E0 #E066FF #DEDEDE
#DEB887 #DDA0DD #DCDCDC #DC143C
#DBDBDB #DB7093 #DAA520 #DA70D6
#D9D9D9 #D8BFD8 #D6D6D6 #D4D4D4
#D3D3D3 #D2B48C #D2691E #D1EEEE
#D1D1D1 #D15FEE #D02090 #CFCFCF
#CDCDC1 #CDCDB4 #CDCD00 #CDC9C9
#CDC9A5 #CDC8B1 #CDC673 #CDC5BF
#CDC1C5 #CDC0B0 #CDBE70 #CDBA96
#CDB7B5 #CDB79E #CDB5CD #CDB38B
#CDAF95 #CDAD00 #CDAA7D #CD9B9B
#CD9B1D #CD96CD #CD950C #CD919E
#CD8C95 #CD853F #CD8500 #CD8162
#CD7054 #CD69C9 #CD6889 #CD6839
#CD661D #CD6600 #CD6090 #CD5C5C
#CD5B45 #CD5555 #CD4F39 #CD3700
#CD3333 #CD3278 #CD2990 #CD2626
#CD1076 #CD00CD #CD0000 #CCCCCC
#CAFF70 #CAE1FF #C9C9C9 #C7C7C7
#C71585 #C6E2FF #C67171 #C5C1AA
#C4C4C4 #C2C2C2 #C1FFC1 #C1CDCD
#C1CDC1 #C1C1C1 #C0FF3E #BFEFFF
#BFBFBF #BF3EFF #BEBEBE #BDBDBD
#BDB76B #BCEE68 #BCD2EE #BC8F8F
#BBFFFF #BABABA #BA55D3 #B9D3EE
#B8B8B8 #B8860B #B7B7B7 #B5B5B5
#B4EEB4 #B4CDCD #B452CD #B3EE3A
#B3B3B3 #B2DFEE #B23AEE #B22222
#B0E2FF #B0E0E6 #B0C4DE #B0B0B0
#B03060 #AEEEEE #ADFF2F #ADD8E6
#ADADAD #ABABAB #AB82FF #AAAAAA
#A9A9A9 #A8A8A8 #A6A6A6 #A52A2A
#A4D3EE #A3A3A3 #A2CD5A #A2B5CD
#A1A1A1 #A0522D #A020F0 #9FB6CD
#9F79EE #9E9E9E #9C9C9C #9BCD9B
#9B30FF #9AFF9A #9ACD32 #9AC0CD
#9A32CD #999999 #9932CC #98FB98
#98F5FF #97FFFF #96CDCD #969696
#949494 #9400D3 #9370DB #919191
#912CEE #90EE90 #8FBC8F #8F8F8F
#8EE5EE #8E8E8E #8E8E38 #8E388E
#8DEEEE #8DB6CD #8C8C8C #8B8B83
#8B8B7A #8B8B00 #8B8989 #8B8970
#8B8878 #8B8682 #8B864E #8B8386
#8B8378 #8B814C #8B7E66 #8B7D7B
#8B7D6B #8B7B8B #8B795E #8B7765
#8B7500 #8B7355 #8B6969 #8B6914
#8B668B #8B6508 #8B636C #8B5F65
#8B5A2B #8B5A00 #8B5742 #8B4C39
#8B4789 #8B475D #8B4726 #8B4513
#8B4500 #8B3E2F #8B3A62 #8B3A3A
#8B3626 #8B2500 #8B2323 #8B2252
#8B1C62 #8B1A1A #8B0A50 #8B008B
#8B0000 #8A8A8A #8A2BE2 #8968CD
#87CEFF #87CEFA #87CEEB #878787
#858585 #848484 #8470FF #838B8B
#838B83 #836FFF #828282 #7FFFD4
#7FFF00 #7F7F7F #7EC0EE #7D9EC0
#7D7D7D #7D26CD #7CFC00 #7CCD7C
#7B68EE #7AC5CD #7A8B8B #7A7A7A
#7A67EE #7A378B #79CDCD #787878
#778899 #76EEC6 #76EE00 #757575
#737373 #71C671 #7171C6 #708090
#707070 #6E8B3D #6E7B8B #6E6E6E
#6CA6CD #6C7B8B #6B8E23 #6B6B6B
#6A5ACD #698B69 #698B22 #696969
#6959CD #68838B #68228B #66CDAA
#66CD00 #668B8B #666666 #6495ED
#63B8FF #636363 #616161 #607B8B
#5F9EA0 #5E5E5E #5D478B #5CACEE
#5C5C5C #5B5B5B #595959 #575757
#556B2F #555555 #551A8B #54FF9F
#548B54 #545454 #53868B #528B8B
#525252 #515151 #4F94CD #4F4F4F
#4EEE94 #4D4D4D #4B0082 #4A708B
#4A4A4A #48D1CC #4876FF #483D8B
#474747 #473C8B #4682B4 #458B74
#458B00 #454545 #43CD80 #436EEE
#424242 #4169E1 #40E0D0 #404040
#3D3D3D #3CB371 #3B3B3B #3A5FCD
#388E8E #383838 #36648B #363636
#333333 #32CD32 #303030 #2F4F4F
#2E8B57 #2E2E2E #2B2B2B #292929
#282828 #27408B #262626 #242424
#228B22 #218868 #212121 #20B2AA
#1F1F1F #1E90FF #1E1E1E #1C86EE
#1C1C1C #1A1A1A #191970 #1874CD
#171717 #141414 #121212 #104E8B
#0F0F0F #0D0D0D #0A0A0A #080808
#050505 #030303 #00FFFF #00FF7F
#00FF00 #00FA9A #00F5FF #00EEEE
#00EE76 #00EE00 #00E5EE #00CED1
#00CDCD #00CD66 #00CD00 #00C5CD
#00BFFF #00B2EE #009ACD #008B8B
#008B45 #008B00 #00868B #00688B
#006400 #0000FF #0000EE #0000CD
#0000AA #00008B #000080 #00000

 

颜色代码表(五):

红色和粉红色,以及它们的16进制代码。
#990033 #CC6699 #FF6699 #FF3366 #993366 #CC0066 #CC0033 #FF0066 #FF0033 #CC3399
#FF3399 #FF9999 #FF99CC #FF0099 #CC3366 #FF66CC #FF33CC #FFCCFF #FF99FF #FF00CC
  紫红色,以及它们的16进制代码。
#FF66FF #CC33CC #CC00FF #FF33FF #CC99FF #9900CC #FF00FF #CC66FF #990099 #CC0099
#CC33FF #CC99CC #990066 #993399 #CC66CC #CC00CC #663366
蓝色,以及它们的16进制代码。
#660099 #666FF #000CC #9933CC #666699 #660066 #333366 #0066CC #9900FF #333399
#99CCFF #9933FF #330099 #6699FF #9966CC #3300CC #003366 #330033 #3300FF #6699CC
#663399 #3333FF #006699 #6633CC #3333CC #3399CC #6600CC #0066FF #0099CC #9966FF
#0033FF #66CCFF #330066 #3366FF #3399FF #6600FF #3366CC #003399 #6633FF #000066
#0099FF #CCCCFF #000033 #33CCFF #9999FF #0000FF #00CCFF #9999CC #000099 #6666CC
#0033CC
  黄色、褐色、玫瑰色和橙色,以及它们的16进制代码。
#FFFFCC #FFCC00 #CC99090 #663300 #FF6600 #663333 #CC6666 #FF6666 #FF0000 #FFFF99
#FFCC66 #FF9900 #FF9966 #CC3300 #996666 #FFCCCC #660000 #FF3300 #FF6666 #FFCC33
#CC6600 #FF6633 #996633 #CC9999 #FF3333 #990000 #CC9966 #FFFF33 #CC9933 #993300
#FF9933 #330000 #993333 #CC3333 #CC0000 #FFCC99 #FFFF00 #996600 #CC6633

 

绿色,以及它们的16进制代码。
#99FFFF #33CCCC #00CC99 #99FF99 #009966 #33FF33 #33FF00 #99CC33 #CCC33 #66FFFF
#66CCCC #66FFCC #66FF66 #009933 #00CC33 #66FF00 #336600 #33300 #33FFFF #339999
#99FFCC #339933 #33FF66 #33CC33 #99FF00 #669900 #666600 #00FFFF #336666 #00FF99
#99CC99 #00FF66 #66FF33 #66CC00 #99CC00 #999933 #00CCCC #006666 #339966 #66FF99
#CCFFCC #00FF00 #00CC00 #CCFF66 #CCCC66 #009999 #003333 #006633 #33FF99 #CCFF99
#66CC33 #33CC00 #CCFF33 #666633 #669999 #00FFCC #336633 #33CC66 #99FF66 #006600
#339900 #CCFF00 #999966 #99CCCC #33FFCC #669966 #00CC66 #99FF33 #003300 #99CC66
#999900 #CCCC99 #CCFFFF #33CC99 #66CC66 #66CC99 #00FF33 #009900 #669900 #669933
#CCCC00
  白色、灰色和黑色,以及它们的16进制代码。
#FFFFF #CCCCCC #999999 #666666 #333333 #000000
  16色和它们的16进制代码。
Aqua Black Fuchsia Gray Gree Lime Maroon Navy Olive Purple
Red Silver Teal White Yellow Blue        

CSS颜色代码大全

 

分享到 :
相关推荐

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注